citotoetsgroep4oefenen

Cito-toets groep 4 oefenenCito toets groep 4 oefenen

Controle met Cito-toetsen

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste toets is in januari , de toets Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als ouder of opvoeder over de Cito’s M4 en E4 te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Zo bent u duidelijk geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat betekent onder meer: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die kinderen in groep 4 moeten kunnen toepassen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 langs en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in kaart te brengen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen genoeg en naar verwachting ontwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Ook is de Cito-toets van belang voor de overgang van de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt aan bod in de reguliere lessen. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito-toetsen verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken ontworpen voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en is een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan de orde. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website.

Conclusie

In groep vier van de basisschool worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken kunnen daarbij goed van pas komen. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van het vierde leerjaar.

 

Afbeelding

Cito-toets groep 4 oefenen

Cito toets groep 4 oefenen